Praktijk Turn Around

triggerpoint therapie - dry needling - massagetherapie

sportmassage

Een sportmassage is geschikt voor iedereen die bewust bezig is met zijn eigen welzijn en conditie. Een sportmassage is vooral geschikt voor mensen die zich actief met sport bezighouden en hun spieren in een goede conditie willen houden. Ook is het zinvol om een beroep te doen op een sportmasseur als u zich in een revalidatieperiode bevindt na een langdurige blessure. Een snellere terugkeer naar de actieve sport zal het gevolg zijn.

Voorafgaand aan een eerste behandeling zal er een intakegesprek plaatsvinden. Dit gesprek is bedoeld om eventuele klachten te bespreken en daar de behandeling zo goed mogelijk op af te stemmen. Dit gesprek is strikt vertrouwelijk.

Deze massage kan worden toegepast zowel voor als na een intensieve inspanning van de spieren. De masseur zal zijn behandeling naar de situatie aanpassen. Voorafgaand aan een te leveren inspanning kunnen de spieren actief behandeld worden. Dit werkt prestatieverbeterend en de spieren zullen zich sneller herstellen.


Na de geleverde inspanning kan de masseur ervoor zorgen dat de spieren weer in een goede rusttoestand worden gebracht. De vermoeidheidsverschijnselen, pijn en kramp worden als het ware uit de spieren gemasseerd.

Een ander effect, zoals bij vrijwel iedere vorm van massage, is psychische en lichamelijke ontspanning. Naast het ontspannen gevoel dat dit geeft, zal het ook een positief effect op het totale lichaam hebben.

contra-indicatie

Een sportmassage kan niet worden toegepast (de eerste dagen/weken) na een spierscheuring, bij een ontsteking of huidwond. Koorts wordt ook als een contra-indicatie gezien.