Praktijk Turn Around

triggerpoint therapie - dry needling - massagetherapie

zorgvergoeding

Indien u een afspraak heeft gemaakt voor een triggerpoint therapie behandeling, dan is de kans groot dat deze behandeling wordt vergoed door uw Zorgverzekeraar. Een groot aantal Zorgverzekeraars in Nederland vergoeden triggerpoint therapie. Deze therapie wordt ook wel een neuromusculaire behandeling genoemd. Voorwaarde is wel dat u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen.

Ik adviseer u vooraf te informeren bij uw Zorgverzekeraar. Indien u daarvoor verzekerd bent dan ontvangt u na elke behandeling een praktijknota. Uw behandeling rekent u direct af, bij voorkeur met PIN. De praktijknota kunt u vervolgens declareren bij uw Zorgverzekeraar. 

Als behandelaar ben ik aangesloten bij de onderstaande beroepsvereniging en koepelorganisatie:Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST)


Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg


Voor een indicatie over de zorgvergoeding kunt u de zorgwijzer raadplegen. Op de betreffende pagina staat een korte uitleg over Neuromusculaire therapie. U kunt hier ook zoeken naar uw eigen zorgverzekeraar en zien of u voor vergoeding in aanmerking komt. Let wel, u kunt geen rechten ontlenen aan de gegeven informatie. Het meest zuivere is rechstreeks uw zorgverzekeraar raadplegen.

Mijn werkzaamheden als therapeut vallen onder de Wet kwaliteit, klachten & geschillen in de zorg (Wkkgz).

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van de NVST. Omdat ik ben aangesloten bij de NVST is er de mogelijkheid voor het het aanstellen van een klachtenfunctionaris bij de organisatie Quasir. Verder is er een samenwerking met de Stichting Zorggeschil. Voor meer informatie omtrent het afhandelen van klachten, kunt u hier op de website van Quasir informatie vinden over de inzet van een klachtenfunctionaris en u kunt hier een informatie-flyer downloaden van de Stichting Zorggeschil.